Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat
Seznam aktualit v rámci tohoto projektu k nalezení zde.

Seznam aktuálně evidovaných připomínek a návrhu na vylepšení k nalezení zde.

Seznam často kladených otázek (FAQ) a odpovědí je k nalezení zde.

Informace o projektu

 • Tento projekt začal již v roce 2015, kdy v rámci IP projektu "Elektronizace agendy doktorského studia" došlo k:
  1. Analýze současného stavu a rozdílnosti ve vykonávání vybraných agend doktorského studia na jednotlivých fakultách ČVUT.
  2. Navržení a schválení standardizace průběhu vybraných agend doktorského studia ČVUT. 
  3. Vytvoření analytické zadávací dokumentace pro vývojáře KOSu za účelem následující implementaci funkcionalit vybraných agend do systému KOS.
 • V roce 2016 se začal realizovat navazující IP projekt, jež vychází z výstupů výše zmíněného IP projektu a jeho cílem je zajištění implementace funkcionalit vybraných agend do systému KOS.
 • Aktuální stav a odkaz na příslušné dokumenty jsou k dohledání v níže uvedené tabulce.
IDNázev agendySchválený návrh standardizace průběhu vybraných agend DSAnalytická zadávací dokumentaceEvidence návrhů na řešení chyb / nedostatkůAktuální stav implementace v KOSPoznámka
0Obecné požadavky na funkcionality KOSuOdkazOdkaz Částečně implementováno 
1.1FormulářeOdkazOdkaz Částečně implementováno 
1.2Tiskové sestavyOdkazOdkaz  Implementováno 
1.3DashboardyOdkazOdkaz Částečně implementováno 
2.1Návrh na vypsání rámcového tématu disertační práceOdkazOdkaz  Neimplementováno 
2.2Přijímací řízení do doktorského studiaOdkazOdkaz

Odkaz

Částečně implementováno 
3Sestavení / změna individuálního studijního plánuOdkazOdkazOdkaz  ImplementovánoAktuálně je provozováno v pilotním režimu
4Průběžné hodnocení doktorandaOdkazOdkaz  Neimplementováno 
Podpůrné materiály:VysvětlivkyDiagram komponent (tj. souvislosti mezi agendami)  
 • V případě dotazů, návrhů či nejasností k analytickým podkladům, metodického návrhu průběhu dílčích agend, školení referentů doktorského studia a zde uvedených návodů se obracejte na: Rail Chamidullin
 • V případě dotazů, návrhů či nejasností k technickému zabezpečení nových funkcionalit v KOSu se obracejte na: Ing. Milan Kubín

Uživatelská příručka

Zvolte řešenou agendu:

Odpovědné osoby a kontakty
Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":27822023}

 

 • Žádné štítky