Child pages
  • Domovská stránka aplikace eProcesy
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

O aplikaci eProcesy:

Jedná se o procesně orientovanou aplikaci, založenou na platformě Camunda, která umožňuje elektronizovat a následně provozovat jakékoliv fakultní procesy. Aktuálně jsou v aplikaci k nalezení pouze elektronizované žádosti (určené pro bakalářské či magisterské studenty) studijního oddělení ČVUT FEL, které jsou provozovány v pilotním provozu tak, aby přínosem této aplikace bylo:

  • Poskytnutí moderního a pohodlného způsobu komunikace studentů s fakultou.
  • Usnadnění práce studijnímu oddělení.
  • Zvýšení efektivity vyřizování žádostí.
  • Nastavení procesu zpracování elektronizovaných žádostí takovým způsobem, aby byly dodržovány interní i zákonné lhůty.
  • Zajištění informovanosti všech dotčených útvarů (zejména kateder).

Rozhraní pro studenty a vedoucí závěrečných prací je dostupné z adresy: https://www.fel.cvut.cz/eprocesy/ (přihlašovací údaje jsou stejné jako do KOS)

Rozhraní pro studijní referentky a vedoucí kateder je dostupné z adresy: https://www.fel.cvut.cz/camunda (přihlašovací údaje jsou stejné jako do KOS nebo FIS)


Co znamená pilotní provoz?

Účelem pilotního provozu je ověřit možnost náhrady papírových žádostí studijního oddělení za elektronizované a vyladit prostředí pro stabilní a funkční chod.

Jak poskytnout zpětnou vazbu?

V případě stížností, připomínek, podnětů ke zlepšení či nalezených chyb nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu eprocesy@fel.cvut.cz. Děkujeme za spolupráci nad vylepšováním eProcesů a případné pochopení při vzniku chyb.

Co dělat v případě problémů nebo výpadku?

Po dobu pilotního provozu budou studijním oddělením přijímaný buď elektronizované žádosti z tohoto rozhraní anebo klasické papírové žádosti, které jsou k dostání na studijním oddělení. V případě vzniku problému nebo nefunkčnosti jakéhokoliv rozhraní aplikace eProcesy využijte papírové žádosti.

Seznam elektronizovaných procesů

Jak již bylo zmíněno výše, v aplikaci se aktuálně nachází pouze elektronizované procesy pro zpracovávání žádosti studijního oddělení.

IDNázevStav
1Žádost o přerušení studiaPřipravujeme
2Žádost o náhradní termín odevzdání závěrečné prácePřipravujeme
3Oznámení o ukončení studia zanechánímPřipravujeme
4Žádost o individuální studijní plánČástečně elektronizováno
5Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání studia na ubytováníPřipravujeme
6

Potvrzení o studiu

Generování
7

Oznámení o zanechání studia

Generování
8

Žádost o uznání zkoušek a zápočtů

Generování
9

Žádost o přestup

Generování
10

Žádost o povolení změny zadání závěrečné práce

Generování
11

Žádost o povolení prodloužení platnosti zadání závěrečné práce

Generování
12

Žádost o sociální stipendium

Generování
13

Univerzální žádost

Generování

Jaký je rozdíl mezi plnou a částečnou elektronizací?

Plně elektronizovaný proces zpracování žádosti / oznámení je finální stav, kdy je celá žádost zpracována elektronicky v aplikaci eProcesy a není tedy nutné využívat jakýkoliv papírových žádostí.

Částečně elektronizovaný proces je pouze první krok elektronizace, student vyplní formulář a elektronicky ho v aplikaci odešle, vytištění žádosti zajišťuje příslušná studijní referentka. Následně je proces zpracován klasickým způsobem v papírové podobě.

Generování - usnadňuje studentům vyplnění žádosti / oznámení. Nicméně systém vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou musí student vytisknout, podepsat a následně doručit (osobně / poštou) na studijní oddělení.


Odpovědné osoby a kontakty

Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT následujícími osobami:


Verze 1.0 (listopad 2017)
GarantIng. Jan Kočí (proděkan pro informační technologie)
Projektový managerIng. Lukáš Zoubek
VývojDenis BaručićSpace contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":27822021}


  • Žádné štítky