Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato stránka slouží jako rozcestník pro uživatele, který hledá informace týkající se jednotlivých komponent nového infomračního systému. Obsahuje informace o komponentách, které jsou nasazeny na produkčním prostředí nebo je toto nasazení v krátkém časovém horizontu plánováno.

Informace týkající se plánovaného rozvoje jsou k dispozici na stránce s projekty.

Níže je uveden seznam vytvořených komponent s odkazy na jejich detailní popis.

Navigate space

 

 

Recently Updated

 

  • No labels