Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zde jsme pro Vás připravili užitečné rady a instrukce, jak Portál spolupráce s průmyslem (SSP) funguje a jak ho můžete co nejefektivněji využívat. Věříme, že budete spokojení a přejeme Vám mnoho úspěchů a spokojenosti při spolupráci!

ObsahJak se zapojit do portálu SSP 


Portál je dostupný zde.
Chcete-li se zapojit do portálu SSP, musíte být v seznamu oprávněných uživatelů. Nejprve se registrujte na adrese https://is.fit.cvut.cz/web/ssp/register-student-to-ssp. Dále se seznamte s podmínkami a s právy duševního vlastnictví. 
V případě, že chcete mít přístup i k chráněným zadáním, vyřiďte si dohodu o mlčenlivosti (NDA) na Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz).

Podepsáním NDA souhlasíte s podmínkami provozu a ochrany osobních údajů a zavazujete se k mlčenlivosti o informacích získaných v Portálu spolupráce s průmyslem.

(warning)    Bez podepsaného NDA nemáte přístup ke chráněným zadáním. Vidíte jen ta zadání, která zadavatel označil jako veřejná.

(info)    K přihlášení použijte své přihlašovací údaje jako do KOSu.


Práva k duševnímu vlastnictví (IP)


Zadavatel při vytváření zadání volí režim ochrany duševní vlastnictví v projektech realizovaných prostřednictvím portálu SSP. Režimy jsou celkem čtyři:

Režim 1 - v rámci tohoto standardního (defaultního) režimu zůstávají výstupy projektu vlastnictvím studenta a zároveň má licenci i zadavatel a ČVUT. 

Režim 2 - tento režim dává možnost zcela volného užití pro každého.

Režim 3 - zcela volné užití pro každého na principu GPL se od režimu 2 liší v tom, že uživatel výstupů projektu má povinnost udržet jejich volnou šiřitelnost a zařadí-li je do svého díla, musí jej šířit pod stejnou licencí a zveřejnit jeho zdrojové kódy.

Režim 4 - výhradní licence pro zadavatele je restriktivní variantou, kdy si zadavatel nepřeje, aby výstupy projektu mohly být dále rozvíjeny.

Pokud byste se zvoleným režimem nesouhlasili, můžete se zkusit se zadavatelem dohodnout na změně. Ten může režim upravit, vždy ale směrem nahoru (ze 4 na 3). 


Kvalifikační práce

Pokud některé výstupy projektu realizovaného v rámci SSP plánuje student zveřejnit ve své kvalifikační práci, musí získat souhlas zadavatele. Doporučujeme získat souhlas před započetím projektu a kvalifikační práci poskytnout zadavateli s dostatečnou časovou rezervou před odevzdáním, aby bylo možno zapracovat případné připomínky. Výstupy projektu však musí být anonymizovány do té míry, aby nebylo možno jednoznačně určit, pro kterou instituci byly realizovány. 

(info)   Podrobné informace týkající se jednotlivých režimů a využití výstupů projektu jako kvalifikační práce naleznete zde. V případě dotazů kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem.


Jak zvýším své šance pro spolupráci


Úprava profilu

Než se začnete hlásit na zadání, vyplňte si svůj profil. Doporučujeme si průběžně aktualizovat profil, abyste tam měli skutečně uvedeny všechny znalosti a dovednosti, které ovládáte. Zvýšíte tak šanci, že budete na daný projekt vybrán.

Začněte tím, že vyplníte svůj popis, štítky a nastavení viditelnosti. Pokud chcete, můžete nahrát i svoji fotografii/avatara. Poté si doplňte dovednosti a také jejich subjektivní hodnocení. Jako výchozí email máte automaticky nastavený Váš školní email. Můžete přidat i další kontaktní údaje. Nezapomeňte vždy uložit změny před opuštěním stránky.Nemáte veřejný profil

Jednou z možností, jak si Vás může zadavatel vybrat je, že se mu sám přihlásíte na zadání a projevíte tak zájem o spolupráci. Až po tomto kroku si může zadavatel prohlédnout Váš profil a rozhodnout se, zdali Vás přijme ke spolupráci. 

Máte veřejný profil

Zde máte dvě možnosti, jak si profil nastavit: zveřejnit profil všem zadavatelům a zveřejnit profil ostatním studentům.

Pokud máte nastaven veřejný profil pro zadavatele, mohou si prohlédnout Váš profil kdykoli, bez Vašeho předchozího zájmu o zadání. Váš profil se bude zobrazovat v seznamu veřejných profilů. Ten Vás může kdykoli nominovat či kontaktovat e-mailem s nabídkou spolupráce. 

Zasílat upozornění o vhodných zadání

Zaškrtnutím této funkce Vám budou zasílána upozornění na nově vypsaná zadání, pro která jste potenciálně nejvhodnějším kandidátem. Systém tak vyhodnotí na základě Vašeho garantovaného hodnocení a požadovaných dovedností v zadání. Zadavatel má možnost zvolit, zdali chce, aby systém tyto e-maily s upozorněním na jeho zadání rozeslal či nikoliv.

(info)   Výchozí nastavení Vašeho profilu není veřejné. Pokud chcete, aby byl Váš profil viditelný všem zadavatelům a také ostatním studentům, povolte si tyto funkce v profilu. V opačném případě bude Váš profil viditelný jen těm zadavatelům, kterým projevíte zájem o zadání.


Hledání zadání

V menu kliknutím na hledat zadání můžete vyhledávat dostupná zadání. Dostupnost všech zadání závisí na tom, zdali máte podepsané NDA. Zadání můžete filtrovat podle určitých dovedností nebo předmětů, které jsou se zadáním spojené. V rychlém přehledu (viz obr.) vidíte základní informace o zadáních. Více informací se dozvíte kliknutím na ukázat detaily. Až v detailním zobrazení zadání se můžete přihlásit (ucházet se). Při přihlášení můžete zároveň zadavateli odeslat i zprávu s poznámkou, otázkou, proč si myslíte, že právě Vy jste vhodní řešitelé apod.


 

Moje hvězdičky 


(star)(star)(star)(star)(star)

V sekci Můj profil naleznete své subjektivní a garantované hodnocení, jejichž úroveň se znázorňuje pomocí hvězdiček. Tyto hodnocení se nemusejí nutně shodovat! Systém hodnocení pomocí hvězdiček slouží k výběru a doporučování kandidátů k řešení zadání.

Subjektivní hodnocení si nastavujete průběžně sám, podle vlastního uvážení. Mohou zde být obsaženy i znalosti a dovednosti, které získáte mimo fakultu. Subjektivní hodnocení je založeno na Vašem vlastním úsudku (jako například v životopise).

Garantované hodnocení se stanovuje na základě informací ze systému. Mají na něj vliv Vaše ukončené předměty, jejich výsledky i jak Vás ohodnotil zadavatel po odevzdání práce. Dále je ve výpočtu zohledněno před jakou dobou jste předmět absolvoval (při objemu učiva je logické, že si student nebude pamatovat vše, tedy u něj dochází k přirozenému zapomínání dříve nabytých znalostí). Studenti z nižších ročníků by jinak neměli šanci dosáhnout na tolik hvězdiček jako studenti z ročníků vyšších. Ti by potom byli zatíženi mnoha nabídkami a studenti z nižších ročníků by nedostali příležitost. Garantované hodnocení má charakter založený na výpočtech. Znalosti, které získáte mimo Fakultu se do něj nezapočítávají. 


(grey lightbulb)   Zajímá Vás, jak byly napočítány Vaše hvězdičky? Podívejte se na následující program, který Vám přehledně ukáže z jakých předmětů se Vám počítá hodnocení.

Rádi byste se již od začátku svých studií profilovali k určitým dovednostem? Nabízíme Vám program, který Vám s volbou vhodných předmětů pomůže. Pokud si nainstalujete program Gephi a stáhnete soubor ssp-predmety.gephi, můžete si snadno zobrazit, jak jednotlivé předměty ovlivňují Vaše garantované hodnocení a z jakých předmětů jsou dovednosti počítané.

(thumbs up)   Zjistěte si, jaké dovednosti preferují firmy, které byste rádi v budoucnu poptávali, a podle toho si volte předměty. Můžete tak získat konkurenční výhodu! Tyto informace naleznete v sekci Co požadují průmysloví partneři.

Zde si můžete prohlédnout novou verzi stromu dovedností.
Otázky a odpovědi k zadání


V detailu každého zadání máte možnost položit zadavateli otázku ohledně toho co Vám není jasné nebo byste chtěl k zadání ještě vědět. Vaši otázku uvidí nejdříve pouze zadavatel. Když na ni odpoví, zobrazí se Vaše otázka i jeho odpověď u zadání všem příslušným uživatelům. Přijde Vám na e-mail upozornění, když bude otázka zodpovězena.


Jak si nechat uznat práci do předmětu


Zadavatel, student nebo učitel nominuje předmět k zadání. Příslušný učitel ho poté musí schválit a stanovit podmínky, za jakých práci do předmětu uzná. Tyto podmínky po schválení předmětu k zadání naleznete v detailu zadání u předmětu jako komentář k rozhodnutí. Důležité je tedy pozorně číst požadavky od učitele, které mohou obsahovat doplňující aktivity či úkoly nutné k uznání práce do předmětu.

Hotovou práci nahrajete do portálu přes tlačítka odevzdat do předmětu a odevzdat řešení (zadavateli), která naleznete v detailu zadání. Po odevzdání musí práci schválit zadavatel i učitel a to nezávisle na sobě. Oba mohou práci přijmout či vrátit k úpravám (tyto akce se Vám zobrazí v upozornění i Vám přijde oznámení e-mailem). Poté budou hodnotit vaši spolupráci slovním hodnocením a pomocí hvězdiček.

(info)   Slovní hodnocení uvidíte pouze Vy. Kvalita vypracování se hodnotí pomocí hvězdiček a započítává se Vám do garantovaného hodnocení.


Co požadují průmysloví partneři


Po přihlášení zde můžete vidět, které dovednosti a znalosti požadují konkrétní zadavatelé na jakých úrovních.

Vyberete si konkrétního zadavatele a diagram Vám znázorní, jaké dovednosti na kolik hvězdiček požaduje a na kolik hvězdiček je splňujete Vy garantovaným hodnocením. Tuto skutečnost znázorňuje i sytá barva v útvaru.

. Zadavatel požaduje v matematice 4 hvězdičky, Vy máte jen 2 - máte sytě znázorněnou polovinu daného útvaru.

 

(grey lightbulb)   Na základě těchto informací si můžete do budoucna volit povinně i nepovinně volitelné předměty a formovat svůj profil podle požadavků konkrétního zadavatele. Více se dočtete na Moje hvězdičky.

 

schopnosti.png


Často kladené dotazy


(question)   Proč musí mít student podepsané NDA, aby viděl všechna zadání?

(lightbulb)   Odpověď: Podepsáním NDA souhlasíte s podmínkami provozu a ochrany osobních údajů a zavazujete se k mlčenlivosti o informacích získaných v Portálu spolupráce s průmyslem. Více se dočtete v Jak se zapojit do portálu SSP.


(question)   Jak a kdy se studentovi vyplácí odměna?

(lightbulb)   Odpověď: Studentovi se vyplácí odměna za dobře vykonanou práci formou stipendia podle stipendijního řádu ČVUT. Po příkazu zadavatele o vyplacení bude studentovi stipendium vyplaceno v nejbližším možném termínu na jeho bankovní účet.


(question)   Rád bych dobře uměl Datamining a tím si i navýšil svoje hvězdičky v portálu SSP. Firmy, které bych rád v budoucnu poptával, tyto dovednosti preferují. Jak zjistím jakým směrem se mám ubírat?

(lightbulb)   Odpověď: Po nainstalování si programu Gephi a stažení souboru ssp-predmety.gephi, můžete vidět, že k navýšení hvězdiček (u garantovaného hodnocení) v oblasti Dataminigu, docílíte pomocí předmětů: BI-VZD, MI-PDD, Mi-ROZ, MI-ADM, MI-KDD, MI-DDW. Více o těchto předmětech se dočtete zde.


Důležité odkazy a dokumenty  • No labels