Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato stránka je určena zájemcům o registraci externího uživatele IS FIT. Jedná se zejména o uživatele, kteří by rádi zadávali témata kvalifikačních prací, stali se oponenty závěrečných prací, případně se zaregistrovali jako uživatelé portálu Spolupráce s průmyslem (SSP).

 

Pokud máte zájem o registraci, přejděte na tento odkaz: https://is.fit.cvut.cz/web/fakidm/extern-registration

 

Vyplňte formulář podle následujících pokynů:

1) Základní údaje

Začněte vyplněním svých základních údajů. Povinná pole jsou označena červeně.

Jménopříjmení a emailová adresa jsou povinná pole. Emailová adresa bude použita jako součást uživatelského jména.

Vyplňte společnost, za kterou vystupujete (pokud nechcete vystupovat za žádnou společnost, vyplňte “soukromá osoba”).

(warning) Datum narození je povinné pouze pro žadatele o přístup do aplikace Závěrečné práce (ZP) (tento údaj je požadován proto, aby bylo možné spárovat případně existující záznam o externím zadavateli/oponentovi v systému KOS s nově vznikajícím účtem v aplikaci ZP).

 

2) Požadované výstupy

Vyberte požadované přístupy do aplikací. Požadovaných přístupů můžete zaškrtnout i více.


3) Reference

Zde zvolte osobu, která bude mít na starost schválení Vaší registrace, jedním z následujících způsobů:

  1. kontaktní osobu, která je s Vaším zájmem o registraci srozuměna (např. na základě předchozí domluvy)
  2. kontaktní oddělení, se kterým chcete spolupracovat (např. se může jednat o katedru, pro kterou chcete primárně závěrečné práce zadávat/oponovat, po úspěšném schválení pak budete moci nabízet závěrečné práce pro všechny programy, obory a zaměření na FIT)

(lightbulb) Pokud nevyplníte ani jednu z výše uvedených možností, bude žádost přidělena výchozímu schvalovateli žádostí o registraci (zpravidla referent Oddělení pro rozvoj). V tomto případě je důrazně doporučováno vyplnit pole Poznámka (viz níže).

 

4) Potvrzení

Nakonec vyplňte svůj důvod pro registraci, ve kterém uveďte předmět zájmu o registraci (např. spolupráce na projektu nebo vypsání závěrečných prací v nějakém oboru).

Pro pokračování je nutné zaškrtnout pole Souhlas se zpracováním údajů.

(lightbulb) Mezi jednotlivými kroky můžete přepínat pomocí navigace pod textem. Pokud se potřebujete k něčemu vrátit nebo upravit, můžete to udělat ještě v tomto 4. kroku.

Nakonec odešlete formulář kliknutím na Registrovat.

 

5) Dokončení registrace

Po odeslání registračního formuláře je žádost předána vybrané kontaktní osobě nebo oddělení ke schválení. O úspěšném odeslání žádosti budete obratem informován na emailovou adresu, kterou jste zadal na začátku registrace.

 Poté co bude žádost schválena, budete o této skutečnosti vyrozuměn na svůj registrační email. Obdržíte následující údaje:

  • Přihlašovací jméno
  • Odkazy na stránku pro nastavení hesla
  • Odkaz na rozcestník aplikací obsahující jak přístupové odkazy pro přihlášení do těchto aplikací, tak i odkazy na uživatelské příručky pro jejich použití
  • Kontaktní informace pro hlášení problémů (helpdesk-portal@fit.cvut.cz)

 

  • No labels