Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Uživatelská role

Student

Pole působnosti

Odpovědná osoba prochází v aplikaci postupně těmito úlohami:

  1. (Úloha) Kontrola semestrálních výsledků

Odpovědná osoba má umožněn přístup do tohoto dashboardu:

  1. Můj přehled semestrálních hodnocení

Informační emaily

Odpovědné osobě jsou z aplikace zasílány tyto informační emaily:

  1. Informace o přidělení nové úlohy "Kontrola semestrálních výsledků"
  2. Informace o stanovení delegovaného hodnotitele
  3. Informace o dokončení semestrálního hodnocení

Zjednodušený diagram procesu

 


 

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

  1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

  2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

  3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

  4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

  5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-dsp@fit.cvut.cz.