Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nominovat předmět k zadání může zadavatel, student, učitel i expert.
  • Schvalovat nominaci předmětu k zadání může jen příslušný učitel předmětu.
  • Komunikaci a konzultace mezi studentem a zadavatelem SSP neřeší (lze individuální dohodou nebo pomocí experta).
  • Učitel schvaluje vypracované řešení v rámci schváleného předmětu.

...