Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mezi účastníky patří zástupci průmyslových partnerů (zadavatelé), studenti, učitelé, univerzitní referenti a referenti průmyslového partnera. Zde je jejich charakteristika z hlediska rolí a úkolů, které zastávají.

...

Zástupce průmyslového partnera uskutečňuje proces spolupráce. Jeden průmyslový partner může mít vice zástupců (zadavatelů). Zadavatel formuluje do portálu SSP zadání projektu. Specifikuje požadavky na řešení, určí role, časovou náročnost, termín odevzdání i odměnu za vypracování. Zvláštní pozornost by měl věnovat stanovení požadovaných dovedností a znalostí řešitele, na základě kterého se mu poté studenti mohou hlásit. Z přihlášených studentů si vybere řešitele, který mu poté musí svoji účast závazně potvrdit. Zadavatel má také možnost nominovat na zadání konkrétního studenta. Dále může nominovat předměty, které se zadáním souvisí, protože o taková zadání je mezi studenty největší zájem.

•   Referent průmyslového partnera

 Referent průmyslového partnera spravuje může spravovat profil společnosti , udržuje a udržovat seznam a účty zadavatelů, kteří vytvářejí zadání.

...

...