Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.Uživatelská role

Školitel nebo delegovaný hodnotitel

Pole působnosti

Odpovědná osoba prochází v aplikaci postupně těmito úlohami:

 1. (Úloha) Návrh semestrálního hodnocení
 2. (Úloha) Vyjádření ke změně semestrálního hodnocení

Odpovědná osoba má umožněn přístup do tohoto dashboardu:

 1. Přehled studentů doktorského studia

Informační emaily

Odpovědné osobě jsou z aplikace zasílány tyto informační emaily:

 1. Informace o přidělení nové úlohy "Kontrola semestrálních výsledků"
 2. Informace o stanovení delegovaného hodnotitele
 3. Informace o prodloužení termínu vyplnění hodnocení
 4. Informace o přidělení nové úlohy "Vyjádření ke změně semestrálního hodnocení"
 5. Informace o dokončení semestrálního hodnocení

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.