Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Referent OVV

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Nastavení parametrů procesu" je dynamické řízení chování procesu semestrálních hodnocení doktorandů. Odpovědné osobě je umožněno spuštění semestrálního hodnocení současného a předchozího semestru, plánování začátku procesu a nastavení termínu pro kontrolu výsledků doktorandům a termínu pro vyplnění hodnocení školitelům.

Pokud odpovědná osoba spustí úlohu omylem, může proces zrušit pomocí tlačítka "Zrušit hodnocení". Pokud se odpovědná osoba chce vrátit k vyplnění formuláře později, může úlohu uložit a odložit pomocí tlačítka "Uložit a odložit". Jakmile jsou nastaveny všechny parametry, může se odpovědná osoba přesunout dále pomocí tlačítka "Pokračovat na výběr studentů".

 1. Semestr - nastavení hodnoceného semestru

 2. Datum začátku procesu - nastavení termínu pro začátek procesu semestrálního hodnocení
  1. Výběr je omezen minimální hodnotou rovnou dnu, ve kterém odpovědná osoba otevřela úlohu.
  2. Odpovědná osoba má možnost zvolit jak okamžitý, tak odložený začátek procesu.
  3. Počáteční hodnota termínu začátku procesu je nastavena na aktuální datum a čas.
  4. V tento termín se u všech vybraných studentů vytvoří úloha "Kontrola semestrálních výsledků".
 3. Termín vyplnění hodnocení školitelem do - nastavení termínu pro vyplnění hodnocení školitelem
  1. Výběr je omezen minimální hodnotou rovnou termínu kontroly hodnocení doktorandem.
  2. Počáteční hodnota termínu je nastavena na minutu před půlnocí dne po spuštění úlohy.
 4. Termín kontroly hodnocení doktorandem do - nastavení termínu pro kontrolu výsledků studia doktorandem
  1. Výběr je omezen minimální hodnotou rovnou datu začátku procesu a aktuálního času.
  2. Výběr je omezen maximální hodnotou rovnou termínu vyplnění hodnocení školitelem.
  3. Počáteční hodnota termínu je nastavena na minutu před půlnocí dne po spuštění úlohy.
 5. Zrušit hodnocení - červené tlačítko pro zrušení semestrálního hodnocení
 6. Uložit a odložit - žluté tlačítko pro uložení a odložení vykonání úlohy na později
 7. Pokračovat na výběr studentů - zelené tlačítko pro přechod k dalšímu kroku procesu na obrazovku Výběr studentů pro hodnocení
  1. Pro přechod k dalšímu kroku procesu je nutné zadat všechny povinné údaje.

Seznam upozornění

 • Obrazovka neobsahuje žádná upozornění typu "NEPŘEHLÉDNĚTE".

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.