Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Referent OVV

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Kontrola stavu semestrálních hodnocení" je kontrola průběhu aktuálně spuštěného procesu. Součástí obrazovky je tabulkový seznam všech hodnocených studentů s barevným podbarvením informujícím o stavu příslušných semestrálních hodnocení. Pokud se odpovědná osoba chce vrátit ke kontrole později, může úlohu odložit pomocí tlačítka "Odložit". Pokud odpovědná osoba chce načíst aktuální údaje o stavu všech aktivních semestrálních hodnocení, může data v tabulce znovu zkontrolovat pomocí tlačítka "Znovu zkontrolovat".

Po dokončení úlohy "Kontrola semestrálních výsledků" studentem může odpovědná osoba u příslušného hodnocení delegovat roli hodnotitele na vedoucího katedry, jeho zástupce, anebo zpět na původního školitele. Po dokončení všech úloh "Kontrola semestrálních výsledků" může odpovědná osoba prodloužit termín pro vyplnění hodnocení pomocí tlačítka "Posunout hodnotitelům termín". Upozornění na blížíce konec termínu může odpovědná osoba odeslat e-maily studentům nebo školitelům pomocí tlačítka "Informovat o blížícím se termínu". Po dokončení úlohy "Návrh semestrálního hodnocení" školitelem (anebo delegovaným hodnotitelem) může odpovědná osoba nahlížet na detail příslušného hodnocení pomocí tlačítka "Detail". Po dokončení všech úloh "Návrh semestrálního hodnocení" může odpovědná osoba odeslat hodnocení předsedovi ORP k revizi pomocí tlačítka "Uzavřít a odeslat".

Image RemovedImage Added


 1. Seznam studentů
  1. Podbarvení řádku tabulky informuje o stavu semestrálního hodnocení příslušného studenta:
   1. Šedá barva - hodnocení je ve stavu "Nové" před dokončením úlohy "Kontrola semestrálních výsledků" studentem.
   2. Bílá barva - hodnocení je ve stavu "Potvrzeno studentem" před dokončením úlohy "Návrh semestrálního hodnocení" školitelem.
   3. Zelená barva - hodnocení je ve stavu "Vytvořeno" po dokončení úlohy "Návrh semestrálního hodnocení" školitelem.
 2. Detail - modré tlačítko pro přechod na obrazovku Semestrální hodnocení studenta
  1. Tlačítko je aktivní po dokončení úlohy "Návrh semestrálního hodnocení" příslušným školitelem (nebo delegovaným hodnotitelem).
 3. Delegovat - modré dialogové tlačítko pro delegování role hodnotitele
  1. Tlačítko je aktivní po dokončení úlohy "Kontrola semestrálních výsledků" příslušným studentem.
  2. Delegovanou osobou může být pouze vedoucí katedry, jeho zástupce, anebo původní školitel.
  3. Po delegování se jméno delegovaného hodnotitele propíše do sloupce "Delegovaný hodnotitel".
 4. Odložit - žluté tlačítko pro odložení vykonání úlohy na později
 5. Znovu zkontrolovat modré tlačítko pro zkontrolování aktuálních datdat¨
 6. Informovat o blížícím se termínu - modré tlačítko pro odeslání e-mailů studentům nebo školitelům.
 7. Posunout hodnotitelům termín - oranžové tlačítko pro posunutí termínu k vyplnění hodnocení školitelem (nebo delegovaným hodnotitelem)
  1. Tlačítko je aktivní po dokončení všech úloh "Kontrola semestrálních výsledků" studenty.
  2. Po posunutí termínu nesmí být po dobu zhruba 3 minut delegována role hodnotitele ani znovu posunut termín hodnotitelům.
  3. Po posunutí termínu se zaktualizuje hodnota "Termín vyplnění hodnocení školitelem do" v horní sekci "Parametry procesu".
  4. Posunutí termínu se týká pouze školitelů a delegovaných hodnotitelů bez dokončené úlohy "Návrh semestrálního hodnocení".
  5. Příslušným uživatelům jsou po posunutí termínu znovu spuštěny aktualizované úlohy.
 8. Uzavřít a odeslat - zelené tlačítko pro odeslání semestrálních hodnocení předsedovi ORP k revizi
  1. Tlačítko je aktivní po dokončení všech úloh "Návrh semestrálního hodnocení" školiteli (nebo delegovanými hodnotiteli).

Seznam upozornění

 1. Role hodnotitele může být delegována na vedoucího katedry, jeho zástupce, nebo školitele (mimo aktuálně zvoleného školitele - delegovaného hodnotitele).

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-dsp@fit.cvut.cz.