Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Referent OVV

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Tisk semestrálních hodnocení" je poskytnout platformu pro tisk všech semestrálních hodnocení aktuálního procesu k podpisu předsedou ORP. Součástí obrazovky je kontrolní seznam studentů, jimž se bude tisknout hodnocení. Odpovědná osoba může nahlížet na detail každého hodnocení pomocí tlačítka "Detail". Pokud chce odpovědná osoba ponechat tisk dokumentů na později, může úlohu odložit pomocí tlačítka "Odložit". Po vytisknutí všech semestrálních hodnocení ukončí odpovědná osoba aktuální proces pomocí tlačítka "Uzavřít tisk". Detaily dokončených hodnocení lze prohlížet na učitelském dashboardu. Pokud chce odpovědná osoba vytisknout dokumenty po ukončení procesu, může je nalézt v systému Alfresco. 


 1. Detail modré tlačítko pro přechod na obrazovku Semestrální hodnocení studenta
 2. Vygenerované dokumenty - seznam vygenerovaných dokumentů
  1. Individuální PDF semestrálního hodnocení každého studenta.
  2. Společné PDF semestrálních hodnocení všech studentů.
  3. Excelovská tabulka se základními kreditovými údaji studentů.
 3. Lupa - tlačítko pro zobrazení detailu příslušného dokumentu
 4. Revize - tlačítko pro zobrazení revizí příslušného dokumentu (v současnosti nepotřebné)
 5. Aktualizovat - bílé tlačítko pro aktualizaci tabulky s dokumenty
 6. Odložit - žluté tlačítko pro odložení vykonání úlohy na později
 7. Uzavřít tisk - zelené tlačítko pro potvrzení vytisknutí všech semestrálních hodnocení a ukončení procesu

Seznam upozornění

 •  Obrazovka neobsahuje žádná upozornění typu "NEPŘEHLÉDNĚTE".

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.