Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Školitel specialista

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Náhled semestrálních výsledků" je umožnit odpovědné osobě náhled na semestrální výsledky zkontrolované studentem a odeslané školiteli k návrhu semestrálního hodnocení. Jestliže student nestihne zkontrolovat svoje semestrální výsledky do termínu stanoveného v počátečním nastavení procesu referentkou OVV, pak hodnocení obsahuje automaticky schválená data. Úloha je pro odpovědnou osobu přístupná do dokončení paralelní úlohy "Návrh semestrálního hodnocení" školitelem. Úlohu je možné odložit pomocí tlačítka "Odložit".

Základní údaje

V sekci jsou obsaženy informace o aktuálním semestrálním hodnocení, studentovi doktorského studia, jeho školiteli a případném školiteli specialistovi.

Absolvované předměty

V sekci jsou obsaženy informace o předmětech, jež student úspěšně absolvoval za hodnocený semestr do odeslání zkontrolovaných semestrálních výsledků.

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Povinné předměty jsou automaticky ohodnoceny 4 kredity, volitelné předměty 0 kredity. 


Pedagogická praxe

V sekci jsou obsaženy informace o vyučovaných předmětech a rovněž předmětech, u kterých se student podílel oficiálním způsobem na jejich organizaci. 

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti vyskytující se v prezenční formě studia.

 

Vědecké práce a publikační činnosti

V sekci jsou obsaženy informace o publikační činnosti vztahující se k aktuálnímu semestrálnímu hodnocení a studentem očekávané publikace mimo VVVS.

Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti s nedokončeným studijním blokem. Grantové projekty jsou vkládány školitelem podle zvoleného typu tabulky.


Přehled kreditů do aktuálního semestrálního hodnocení

V sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které student obdržel za jednotlivé oblasti v semestrech před aktuálním semestrálním hodnocením:

 1. počet kreditů za absolvované předměty,
 2. počet kreditů za pedagogickou praxi,
 3. počet kreditů za vědeckou práci a publikační činnosti,
 4. počet kreditů celkem.


 1. Odložitžluté tlačítko pro odložení úlohy na později

Seznam upozornění

 1. Kontrola semestrálních výsledků byla studentovi ukončena kvůli vypršení termínu. Z tohoto důvodu obsahuje hodnocení automaticky schválená data.
  1. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky.
 2. Student je v kombinované formě studia. Z tohoto důvodu je za pedagogickou praxi automaticky hodnocen 0 kredity bez možnosti jakékoliv změny.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v kombinované formě studia.
 3. Po dokončení studijního bloku jsou vědecké práce a publikační činnosti studenta v rámci aplikace nadále evidovány, avšak nehodnotí se kredity.
  1. Hodnocení studenta, který má v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 4. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita tabulka vědecko-výzkumné publikační činnosti platná v době studentova nástupu do studia.
  1. Hodnocení studenta, který si zvolil tabulku platnou v době nástupu do studia.
  2. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky a současně nastoupil ke studiu dříve než v "Letní 2014/2015".
  3. Hodnocení studenta, který měl po nasazení aplikace dokončený studijní blok.
 5. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita aktuálně platná tabulka pro přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost.
  1. Hodnocení studenta, který si při své kontrole zvolil aktuálně platnou tabulku.
  2. Hodnocení studenta, který nastoupil ke studiu nejdříve v "Letní 2014/2015".

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.