Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Referent OVV

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Výběr studentů pro hodnocení" je vybrání studentů pro semestrální hodnocení zvoleného semestru. Odpovědné osobě je umožněno označení všech studentů najednou, anebo jednotlivě, avšak kvůli pokračování v procesu musí být označena alespoň jedna osoba. Při prvním načtení (a rovněž znovunačtení) obrazovky jsou všichni studenti předvybráni. Studenty, pro které nebude probíhat semestrální hodnocení, je potřeba odznačit. K této situaci by mělo docházet minimálně, jelikož jsou načteni studenti, kteří by měli být hodnoceni.

Pokud se odpovědná osoba chce vrátit na předcházející obrazovku, klikne na tlačítko "Zpět na nastavení parametrů". Pokud se odpovědná osoba chce vrátit k vybrání studentů později, může úlohu uložit a odložit pomocí tlačítka "Uložit a odložit". Pokud odpovědná osoba chce zaktualizovat načtené údaje, může data znovu načíst z externích systémů pomocí tlačítka "Znovu načíst". Jakmile jsou vybráni a označeni všichni požadovaní studenti, může se odpovědná osoba přesunout k následnému kroku procesu tlačítkem "Pokračovat na kontrolu účastníků".


 1. Označení/odznačení všech studentů

 2. Označení/odznačení jednotlivého studenta

 3. Zpět na nastavení parametrů - modré tlačítko pro návrat na obrazovku Nastavení parametrů procesu
 4. Uložit a odložit - žluté tlačítko pro uložení a odložení vykonání úlohy na později
 5. Znovu načíst - modré tlačítko pro načtení aktuálních dat
 6. Pokračovat na kontrolu účastníků - zelené tlačítko pro přechod k dalšímu kroku procesu na obrazovku Kontrola účastníků procesu
  1. Pro přechod k dalšímu kroku procesu je nutné vybrat alespoň jednoho studenta.

Seznam upozornění

 1. Rychlost načítání studentů je limitována dobou odezvy externích systémů na požadavky aplikace. Z tohoto důvodu Vás prosíme o strpení.

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.