Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Odpovědná osoba

Referent OVV

Popis obrazovky

Účelem obrazovky "Semestrální hodnocení studenta" je umožnit odpovědné osobě náhled na detail dokončeného semestrálního hodnocení. Odpovědná osoba si může prohlížet historii změn hodnocení u příslušných sekcí pomocí tlačítka "Historie hodnocení". Pokud se chce odpovědná osoba vrátit na předcházející obrazovku tisku, může se dostat zpět pomocí tlačítka "Zpět na tisk hodnocení". Dokončené semestrální hodnocení se již nedá libovolným způsobem v rámci procesní aplikace změnit bez manuálního zásahu aplikačního administrátora.

Základní údaje

V sekci jsou obsaženy informace o aktuálním semestrálním hodnocení, studentovi, jeho školiteli a případném školiteli specialistovi / delegovaném hodnotiteli.

Hodnota v kolonce "Počet dokončených semestrálních hodnocení" je automaticky zvýšena o 1 po přechodu semestrálního hodnocení do stavu "Dokončeno".


Absolvované předměty

V sekci jsou obsaženy informace o předmětech, jež student úspěšně absolvoval za hodnocený semestr do odeslání zkontrolovaných semestrálních výsledků.

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Povinné předměty jsou automaticky ohodnoceny 4 kredity, volitelné předměty 0 kredity. 

Pedagogická praxe

V sekci jsou obsaženy informace o vyučovaných předmětech a rovněž předmětech, u kterých se student podílel oficiálním způsobem na jejich organizaci. 

Sekce není zobrazena u studentů s dokončeným studijním blokem. Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti vyskytující se v prezenční formě studia.

Modrý odkaz "Historie hodnocení" otevírá modální okno s historií hodnocení a komentářů mezi předsedou ORP a školitelem / delegovaným hodnotitelem.


Vědecké práce a publikační činnosti

V sekci jsou obsaženy informace o publikační činnosti k danému semestrálnímu hodnocení a očekávané publikace (či další odborné práce) mimo VVVS.

Kreditově jsou hodnoceni výhradně studenti s nedokončeným studijním blokem. Grantové projekty jsou vkládány školitelem podle zvoleného typu tabulky.

Modrý odkaz "Historie hodnocení" otevírá modální okno s historií hodnocení a komentářů mezi předsedou ORP a školitelem / delegovaným hodnotitelem.


Přehled kreditů za aktuální / do aktuálního semestrálního hodnocení

V první sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které student obdržel za aktuální semestrální hodnocení a které nejsou připočítány do druhé sekce.

V druhé sekci jsou obsaženy informace o počtech kreditů, které student obdržel za jednotlivé oblasti v semestrech před aktuálním semestrálním hodnocením:

 1. počet kreditů za absolvované předměty,
 2. počet kreditů za pedagogickou praxi,
 3. počet kreditů za vědeckou práci a publikační činnosti,
 4. počet kreditů celkem.

Závěrečné doporučení

V sekci jsou obsaženy informace o závěrečném doporučení, které vychází ze semestrálního hodnocení na základě výsledků a práce studenta v semestru.

Závěrečné doporučení navrhuje školitel v úloze "Návrh semestrálního hodnocení". Předseda ORP ho může pozměnit během revize a případné finalizace.

Modrý odkaz "Historie hodnocení" otevírá modální okno s historií hodnocení a komentářů mezi předsedou ORP a školitelem / delegovaným hodnotitelem.

 1. Historie hodnocení - tlačítko pro otevření dialogového okna s historií hodnocení
 2. Zpět na tisk hodnocení - modré tlačítko pro návrat na obrazovku Tisk semestrálních hodnocení

Ukázka dialogového okna

 1. Hodnocená oblast - název oblasti s historií hodnocení a vyjádření
 2. Zavřít - modré tlačítko (či křížek) pro uzavření dialogového okna
 3. Přehled historie - tabulka se základními údaji historie hodnocení

Seznam doporučení

 1. Kontrola semestrálních výsledků byla studentovi ukončena kvůli vypršení termínu. Z tohoto důvodu obsahuje hodnocení automaticky schválená data.
  1. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky.
 2. Student je v kombinované formě studia. Z tohoto důvodu je za pedagogickou praxi automaticky hodnocen 0 kredity bez možnosti jakékoliv změny.
  1. Hodnocení studenta, který se aktuálně vyskytuje v kombinované formě studia.
 3. Po dokončení studijního bloku jsou vědecké práce a publikační činnosti studenta v rámci aplikace nadále evidovány, avšak nehodnotí se kredity.
  1. Hodnocení studenta, který má v hodnoceném úseku dokončený studijní blok.
 4. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita tabulka vědecko-výzkumné publikační činnosti platná v době studentova nástupu do studia.
  1. Hodnocení studenta, který si zvolil tabulku platnou v době nástupu do studia.
  2. Hodnocení studenta, který nestihl včas zkontrolovat své semestrální výsledky a současně nastoupil ke studiu dříve než v "Letní 2014/2015".
  3. Hodnocení studenta, který měl po nasazení aplikace dokončený studijní blok.
 5. Za účelem hodnocení grantových projektů byla použita aktuálně platná tabulka pro přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost.
  1. Hodnocení studenta, který si při své kontrole zvolil aktuálně platnou tabulku.
  2. Hodnocení studenta, který nastoupil ke studiu nejdříve v "Letní 2014/2015".

Zjednodušený diagram procesu

 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na fakultní Helpdesk -> helpdesk-portal@fitdsp@fit.cvut.cz.