Strom stránek

Porovnat verze

Klíč

 • Tento řádek byl přidán.
 • Tento řádek byl odstraněn.
 • Formátování bylo změněno.

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Popis obrazovky

Účelem dashboardu "Přehled studentů doktorského studia" je poskytovat informace o semestrálních hodnoceních studentů doktorského studia. Obrazovka "Přehled studentů doktorského studia" obsahuje seznam všech studentů doktorského studia, vč. studentů neparticipujících na aktuálním hodnocení. Tabulka podává informace o studentovi, formě studia, školicím pracovišti, školiteli a případném specialistovi. Položky jsou seřazeny podle příjmení studenta. Po kliknutí na jméno studenta se zobrazí dialogové okno se základními informacemi o studentovi. Odpovědná osoba může nahlížet do studentova přehledu pomocí tlačítka "Historie hodnocení".

Image RemovedImage Added


 1. Záložky rolí - tlačítka pro přepínání mezi záložkami rolí
  1. Aktivní záložka Přístupná a přístupná záložka (uživatel má příslušnou technickou roli)
  2. Nepřístupná záložka (uživatel nemá příslušnou technickou roli)
 2. Historie hodnocení - tlačítko pro přechod na obrazovku Historie semestrálních hodnocení konkrétního studenta doktorského studia
 3. Tisk přehledu studentů - Tlačítko pro přechod na zjednodušenou obrazovku tisku semestrálního hodnocení, pouze v roli referenta OVV
 4. Jméno studenta odkaz - dialogové okno s informacemi o studentovi

Záložky rolí

 1. Školitel (školitel, školitel specialista, delegovaný hodnotitel)
 2. Vedoucí katedry (vedoucí katedry, zástupce vedoucího katedry)
 3. Člen ORP (předseda ORP, místopředseda ORP, řádný člen ORP)
 4. Referent OVV (referent OVV)

Záložky jsou přístupné pouze uživatelům, kteří mají příslušnou technickou roli přiřazenou v systému LDAP. V případě problémů s přístupem ke konkrétní záložce kontaktujte, prosím, správce aplikace pomocí tlačítka "Napište nám" v pravém dolním rohu obrazovky.

Seznam upozornění

 1. Rychlost načítání studentů je limitována dobou odezvy externích systémů na požadavky aplikace. Z tohoto důvodu Vás prosíme o strpení.

Zjednodušený diagram procesu


 


 

Info

V případě libovolných problémů, připomínek a požadavků doporučujeme zachovat následující postup:

 1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

 2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

 3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

 4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

 5. Odkázat se s dotazem na Helpdesk -> helpdesk-dsp@fit.cvut.cz.