Porovnat verze

Klíč

  • Tento řádek byl přidán.
  • Tento řádek byl odstraněn.
  • Formátování bylo změněno.

...

Žádné nové termíny nejsou prozatím naplánovány. V případě zájmu se se žádostmi můžete obracet na Raila Chamidullina prostřednictvím emailu.

17) Obdrží účastníci schvalovacího procesu upozornění prostřednictvím emailu?

ano, nový modul posílá uživatelům upozornění prostřednictvím emailu. Ovšem za předpokladu, že jsou u doktoranda korektně vyplněné odpovědné osoby (školitel, vedoucí školícího pracoviště, předseda ORO) a že tyto osoby mají správně zadané emaily.
Nový modul ISP podporuje následující notifikace:
  • Doktorand odeslal ISP ke schválení - KOS upozorní emailem Školitele.
  • Školitel schválil ISP - KOS upozorní emailem Vedoucího školícího pracoviště.
  • Vedoucí školícího pracoviště schválil ISP - KOS upozorní emailem Předsedy ORO.
  • ISP bylo vráceno k přepracování - KOS upozorní emailem Doktoranda.
  • ISP bylo schváleno - KOS upozorní emailem Doktoranda.