Child pages
  • Evidence návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP

Porovnat verze

Klíč

  • Tento řádek byl přidán.
  • Tento řádek byl odstraněn.
  • Formátování bylo změněno.

...

1) Změna ve způsobu zápisu povinných / volitelných předmětů do ISP (KOSi) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

...

Doporučujeme změnit obarvení tlačítek v modulu tak, aby bylo jednotné s ostatními částmi iKOS.

3) Seznam seznamu změn, které doktorand provedl v rámci změny ISP (KOSi a iKOS) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

...

Obrázek č. 21 - Vzhled sekce pro zápis předmětu dle ISP


9) Referentka doktorského studia by měla mít možnost vrátit ISP k přepracování i poté, co bylo již finálně schváleno (iKOS) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

...