Porovnat verze

Klíč

  • Tento řádek byl přidán.
  • Tento řádek byl odstraněn.
  • Formátování bylo změněno.

...

Dále je potřeba danému uživateli nastavit možnost "Školí doktorandy". To může udělat vedoucí školícího pracoviště, neboli uživatel s rolí v KOSu Referent doktorského studia na fakultě (technický název STRDS) následnovně:

  1. Otevřete formulář 89004 Soupis a editace učitelů.
  2. Vyberte jméno učitele ze seznamu osob a otevřete jeho detail.
  3. Zaškrtněte položku Školí doktorandy (viz obrázek č.1).

správce aplikace (SAP) na fakultě, pod kterou učitel spadá.

Obrázek č.1

3) Přiřazení k doktorandovi

...