Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zde jsme pro Vás připravili úvodní informace o funkcích Portálu spolupráce s průmyslem.

Obsah

Proč se k nám připojit


Cílem Portálu spolupráce s průmyslem (SSP) je umožnit efektivní a všestranně prospěšnou spolupráci průmyslových partnerů (podniků) s univerzitním pracovištěm, zejména s jeho studenty. Portál SSP proto neslouží k inzerování pracovních nabídek. Přinášíme mnoho výhod, které můžete využívat i Vy jako průmyslový partner, student nebo učitel. 

Většina podniků v Praze intenzivně hledá kvalifikované pracovníky. Proto mnoho našich studentů během studia pracuje na částečný úvazek a získává onu potřebnou praxi. Stinnou stránkou je, že jejich práce většinou není nijak provázaná s výukou ve škole, i když by v mnoha případech mohla být uznána do prakticky orientovaných předmětů. Projektová výuka a závěrečné práce se dají realizovat ve spolupráci s podniky tak, aby byly výstupy použitelné jak v podniku, tak na univerzitě. Díky našemu portálu SSP se mohou studenti podílet již při studiu na zajímavých projektech z praxe, rozvíjet svoje dovednosti a postupně si osvojovat technologie a postupy využívané v podnicích. Podniky si mohou na univerzitě najít podporu při řešení složitých problémů, ale zároveň si zajistit a formovat své budoucí zaměstnance.

Rádi bychom podporovali zajímavé projekty a vytvořili příjemné prostředí, ve kterém budeme společně pracovat na tom, aby se nejnovější poznatky proměnily v konkrétní inovace v podnicích. Fakultě dává tento systém silnou zpětnou vazbu, které využívá k inovacím praktických částí předmětů.

Účastníci


Mezi účastníky patří zástupci průmyslových partnerů (zadavatelé), studenti, učitelé, univerzitní referenti. Zde je jejich charakteristika z hlediska rolí a úkolů, které zastávají.

•   Zástupce průmyslového partnera

Zástupce průmyslového partnera uskutečňuje proces spolupráce. Jeden průmyslový partner může mít vice zástupců (zadavatelů). Zadavatel formuluje do portálu SSP zadání projektu. Specifikuje požadavky na řešení, určí role, časovou náročnost, termín odevzdání i odměnu za vypracování. Zvláštní pozornost by měl věnovat stanovení požadovaných dovedností a znalostí řešitele, na základě kterého se mu poté studenti mohou hlásit. Z přihlášených studentů si vybere řešitele, který mu poté musí svoji účast závazně potvrdit. Zadavatel má také možnost nominovat na zadání konkrétního studenta. Dále může nominovat předměty, které se zadáním souvisí, protože o taková zadání je mezi studenty největší zájem. Referent průmyslového partnera může spravovat profil společnosti a udržovat seznam a účty zadavatelů, kteří vytvářejí zadání.

•   Expert

Expert je odborný pomocník z univerzity, který může pomoci s vytvořením a správnou formulací zadání, s nominacemi předmětů, s výběrem vhodných kandidátů a sestavení řešitelského týmu. Dále může provádět konzultace a vedení práce studentů nebo kontrolovat kvalitu řešení.

•   Student

Student může prohlížet jednotlivá zadání projektů, hlásit se na ně, nominovat předměty související se zadáním a přijímat účast na projektech. Na projekt může být také přímo nominován zadavatelem. Výsledky projektu mohou být studentovi uznány do předmětu.

•   Učitel

Úkolem učitele je schvalovat nominace předmětů a určovat podmínky, za jakých projekt do předmětu studentovi uzná. V závěru práce hodnotí výstupy i studentův výkon. Zadání může nabízet v hodinách jako možnost semestrální, bakalářské či diplomové práce.

•   Univerzitní referent

Univerzitní referent dohlíží na bezproblémové fungování portálu, přiděluje experty a řeší problémy jako např. nedodržování termínů nebo zneužívání systému.

Hlavní body procesu spolupráce


 1. Zadavatel definuje a zveřejní zadání.
 2. Student se přihlásí na zadání (projeví zájem o spolupráci) nebo je osloven e-mailem nebo je nominován na zadání.
 3. Zadavatel si vybere řešitele z přihlášených studentů.
 4. Student závazně potvrdí svoji účast na zadání.
 5. Začne práce na zadání.
 6. Student odevzdá vypracované řešení zadání.
 7. Zadavatel/expert/učitel přijme řešení nebo ho vrátí k přepracování.
 8. Zadavatel i učitel hodnotí vypracované řešení (písemně, hvězdičkami).
 9. Výplata odměny studentovi formou stipendia.

 • Nominovat předmět k zadání může zadavatel, student, učitel i expert.
 • Schvalovat nominaci předmětu k zadání může jen učitel.
 • Komunikaci a konzultace mezi studentem a zadavatelem SSP neřeší (lze individuální dohodou nebo pomocí experta).
 • Učitel schvaluje vypracované řešení v rámci schváleného předmětu.

Podmínky účasti a registrace


Portál je dostupný na této adrese. Pro přístup musíte být v seznamu oprávněných uživatelů. Pokud máte zájem se zapojit, prosím kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz). Pokud jste zadavatel nebo absolvent, můžete se sami zaregistrovat zde.

(warning)   Studenti, kteří nemají podepsané NDA (dohoda o mlčenlivosti), mají přístup jen k veřejným zadáním. Pro zobrazování všech (veřejných i chráněných) zadání stačí podepsat NDA na Oddělení pro spolupráci s průmyslem (místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz). Podepsáním NDA souhlasíte s podmínkami provozu a ochrany osobních údajů a zavazujete se k mlčenlivosti o informacích získaných v Portálu spolupráce s průmyslem. Více o podmínkách se dočtete zde

Důležité odkazy


.

 • No labels