Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zde jsme pro Vás připravili užitečné rady a instrukce, jak Portál spolupráce s průmyslem (SSP) funguje a jak ho můžete co nejefektivněji využívat. Věříme, že budete s portálem spokojení a těšíme se na Vaši spolupráci s Fakultou informačních technologií!

Obsah


Jak se zapojit do portálu SSP


Portál je dostupný zde. 

Pro přístup do portálu musíte být v seznamu oprávněných uživatelů. Pokud máte zájem se účastnit, kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem (Lucie Kolomazníková, místnost 341a., tel. 224 359 834, e-mail: ssp@fit.cvut.cz).


Jak schválit nominace předmětu


Jako učitel schvalujete nominace Vašich předmětů k jednotlivým zadáním. Zadavatel, expert, student nebo jiný učitel může nominovat Váš předmět k zadání. Tato akce se Vám zobrazí vlevo v sekci Upozornění. Tam můžete tyto akce spravovat. Jednotlivá upozornění mohou být podle stavu označena jako přečtená či nepřečtená a tento stav můžete sám podle potřeby kdykoli měnit.

Při schvalování předmětu k zadání zvažte jejich vzájemnou souvislost a propojení. Pokud nominaci předmětu k zadání schválíte, stanovte podmínky (v komentáři k rozhodnutí), za jakých práci do předmětu studentovi uznáte. Tyto podmínky mohou mít formu doplňujících aktivit či úkolů (vytvoření dokumentace apod.). Schválit předmět k zadání může kterýkoli z odpovědných učitelů či pouze ten, který byl k nominaci primárně určen člověkem, který předmět nominoval. 

(warning)   Upravovat osnovy předmětů nemůžete (v takovém případě se prosím obraťte na Oddělení pro spolupráci s průmyslem).

(grey lightbulb)   Prosíme Vás tímto o pomoc s propagací zadání v rámci Vašich předmětů!


Návod jak schválit předmět k zadání

Když bude nominován Váš předmět k zadání, dostanete upozornění v portálu SSP i na Váš email. Přijmutí či odmítnutí nominace provede v následujícím formuláři, na který naleznete odkaz v Upozornění. V následujícím kroku odůvodníte Vaše rozhodnutí a za jakých podmínek budete uznávat práci do předmětu. V detailu zadání si můžete zadání ještě předtím prohlédnout.Nabízení zadání v hodinách


Zadání, která schválíte ke svému předmětu, můžete nabízet studentům v hodinách jako možnost semestrální či bakalářské nebo diplomové práce. U každého zadání uvidíte, zdali je označeno jako veřejné nebo chráněné. Veřejná zadání mohou vidět všichni studenti FITu. K chráněným zadání mají přístup pouze studenti, kteří mají podepsané NDA (dohoda o mlčenlivosti). Podepsáním NDA studenti souhlasí s podmínkami provozu a ochrany osobních údajů a zavazují se k mlčenlivosti o informacích získaných v Portálu spolupráce s průmyslem.

(warning)   Nabízejte v hodinách pouze veřejná zadání. Chráněná zadání nabízejte pouze studentům s podepsaným NDA nebo takovým způsobem, aby nedošlo k vyzrazení informací získaných v portálu SSP.


Jak uznávat hotové práce


Po odevzdání práce do portálu SSP musí práci schválit zadavatel i učitel a to nezávisle na sobě.

Když Vám student odevzdá práci, dostanete upozornění v portálu i prostřednictvím e-mailu. Pomocí odkazu v Upozornění se dostanete na hodnotící formulář, kde se k práci vyjádříte. Můžete ji přijmout nebo případně vrátit k úpravám pomocí tlačítka předělat práci. Po schválení práce je potřeba ji ohodnotit a to slovně i pomocí hvězdiček.

(info)   Slovní hodnocení vidí pouze student a hodnocení pomocí hvězdiček má vliv na jeho garantované hodnocení.


Katalog předmětů


Katalog předmětů naleznete v menu v sekci Statistiky. Jsou zde uvedeny informace o všech předmětech - jejich učitelé, osnovy, rozpis témat přednášek a cvičení, a ke kterým zadání byl daný předmět schválen. Tento seznam má za úkol pomoci zadavatelům lépe se orientovat v náplni vyučovaných předmětů a usnadnit tak jejich nominaci předmětů k zadání. Studentům naopak může nabídnout rychlý přehled všech zadání, která jsou uznána v rámci daného předmětu.


Co jsou to hvězdičky


(star)(star)(star)(star)(star)

V profilu každého studenta naleznete subjektivní a garantované hodnocení, jejichž úroveň se znázorňuje pomocí hvězdiček. Systém hodnocení pomocí hvězdiček slouží k výběru a doporučování kandidátů k řešení zadání.

Subjektivní hodnocení si student nastavuje průběžně sám, podle vlastního uvážení. Mohou zde být obsaženy i znalosti a dovednosti, které získal mimo Fakultu. Subjektivní hodnocení je založeno na vlastním úsudku (jako například v životopise).

Garantované hodnocení se stanovuje na základě informací ze studijních systémů. Mají na něj vliv ukončené předměty, jejich výsledky v porovnání s ostatními studenty i jak ohodnotil zadavatel studenta po odevzdání práce. Proto prosím nezapomeňte vždy studenta po ukončení práce ohodnotit! Dále je ve výpočtu zohledněno před jakou dobou student předmět absolvoval (při objemu učiva je logické, že si student nebude pamatovat vše, tedy u něj dochází k přirozenému zapomínání dříve nabytých znalostí). Studenti z nižších ročníků by jinak neměli šanci dosáhnout na tolik hvězdiček jako studenti z ročníků vyšších. Ti by potom byli zatíženi mnoha nabídkami a studenti z nižších ročníků by nedostali příležitost. Pracujeme i na dalších způsobech výpočtu tak, abychom dokázali na zadání doporučit co nejvhodnější studenty.Často kladené dotazy


(question)   Co dělat v případě, když zadání práce nesplňuje požadavky?

(lightbulb)   Odpověď: Pokud zadání práce nesplňuje požadavky k uznání do Vašeho předmětu, můžete v komentáři k rozhodnutí stanovit požadavky v podobě dodatečných aktivit či úkolů (vytvoření dokumentace atd.). Pokud by odevzdaná práce nesplňovala požadavky k uznání, můžete ji řešitelům pomocí tlačítka vrátit k přepracování nechat upravit.


Důležité odkazy  • No labels