Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Stručný úvod k aplikaci

Semestrální hodnocení doktorského studia je příkladem procesně založené aplikace realizované pro FIT ČVUT v Praze. Aplikace je provozována a vyvíjena Centrem znalostního managementu FEL ČVUT v Praze na procesním serveru IBM BPM. Fungování procesního systému je založeno na elektronickém workflow, které nahrazuje klasickou papírovou agendu. Součástí uživatelské příručky je domovská stránka projektu, na které jsou k nalezení informace o aplikaci, projektovém týmu i nedostupnostech.


 

Stručný popis procesu

Referentka OVV nastaví počáteční parametry (termíny, hodnocené studenty) a spustí proces pro požadovaný semestr. Student zkontroluje svoje semestrální výsledky a v průběhu kontroly se řídí informacemi v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”. V případě nedodržení termínu nastaveného referentkou a zaslaného v emailu budou data považována automaticky za správná. Školitel poté navrhne semestrální hodnocení svého doktoranda, specialista může nahlížet do semestrálních výsledků zaslaných studentem. Referentka OVV po vytvoření všech semestrálních hodnocení odešle úlohu k předsedovi ORP, který má právo revidovat údaje od školitelů. Pouze pozměněná semestrální hodnocení jsou odeslána školitelům za účelem vyjádření. Poté má předseda ORP poslední možnost hodnocení upravit na základě připomínek od školitelů. Referentka OVV na závěr procesu vytiskne semestrální hodnocení určená k podpisu předsedou ORP.

Přihlášení do aplikace

Uživatelé se přihlašují k přiřazeným úlohám (popř. dashboardu) přes fakultní systém Liferay na internetové adrese is.fit.cvut.cz v sekci Agenda doktorského studia, v níž vidí kompletní seznam svých úloh, odkaz na dashboard a v případě referentky sekci pro nastartování procesu. Druhou možností je využití přímého odkazu v automaticky zasílaných e-mailech. 

Systém vyžaduje autentizaci přes celoškolské uživatelské jméno a heslo. Uživatel nebude bez zadání validních údajů k aplikaci připuštěn. V případě problémů s přihlášením několik okamžiků vyčkejte a pokus opakujte. V případě přetrvávajících problémů kontaktujte správce aplikace, jenž se pak bez většího prodlení vynasnaží na žádost adekvátně reagovat. 

Zásady zpětné vazby

Uživatelé mohou zasílat své stížnosti, připomínky a podněty k aplikaci do aplikačního Helpdesku po kliknutí na tlačítko “Napište nám”, které je součástí všech obrazovek aplikace (mimo systém Liferay) v pravém dolním rohu. Helpdesk neslouží primárně k zodpovídání uživatelských dotazů, nýbrž především k řešení problémů s aplikací.

V případě nesnází doporučujeme zachovat následující postup:

  1. Přečíst na každé obrazovce informační texty v prvcích “NEPŘEHLÉDNĚTE”.

  2. Vyhledat informace v uživatelské příručce po kliknutí na tlačítko “Nápověda”.

  3. Informovat se u svého školitele nebo u paní referentky Mgr. Lenky Fryčové.

  4. Využít služby “Napište nám” k zaslání zpětné vazby na aplikační Helpdesk.

  5. Odkázat se s dotazem na Helpdesk -> helpdesk-dsp@fit.cvut.cz.