Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Dashboardy

VerzeStručný popisZačátek vývojePlánované nasazeníSkutečné nasazení Stav
02.05Plánované změny v diskuzi se stakeholderem04.12.201531.08.2016---Plánovaná
02.04.13Oprava filtrace studentů anglického programu11.02.201711.02.201711.02.2017Nasazená
02.04.12Předávání informace o dodání fyzického výtisku práce do procesu akceptace18.04.201601.05.201603.05.2016Nasazená
02.04.11Opraveno generování PDF s nevalidními stylovými tagy a přiřazování studentů anglických programů k tématům prací01.02.201602.02.201602.02.2016Nasazená
02.04.10Fix vytváření tématu02.11.201502.11.201502.11.2015Nasazená
02.04.09Fix generování zadání, fixy drobností01.11.201501.11.201501.11.2015Nasazená
02.04.04Umožnění rezervace prací pro studenty, kteří neobhájili předchozí práci29.09.201529.09.201529.09.2015Nasazená
02.04.03Fix změn v oborech v KOS25.09.201525.09.201525.09.2015Nasazená
02.04.02Nové oAuth scopes21.09.201521.09.201521.09.2015Nasazená
02.04.01Fix viditelnosti tlačítek pro změnové procesy11.09.201511.09.201511.09.2015Nasazená
02.04Změnové procesy, záložka na učitelském dashboardu pro katederní schvalovatele06.06.201501.09.201509.09.2015Nasazená
02.03.02Bugfix rezervovaných prací08.07.201508.07.201508.07.2015Nasazená
02.03.01Synchronizace termínů SZZ s KOS25.06.201503.07.201503.07.2015Nasazená
02.03Integrace s KOS24.04.201501.06.201501.06.2015Nasazená
02.02.06Úpravy administračního rozhraní06.05.201506.05.201506.05.2015Nasazená
02.02.05Úpravy administračního rozhraní29.04.201529.04.201529.04.2015Nasazená
02.02.04Úpravy administračního rozhraní21.04.201521.04.201521.04.2015Nasazená
02.02.03Úpravy administračního rozhraní21.04.201521.04.201521.04.2015Nasazená
02.02.02Párování neobhájených prací14.04.201514.04.201514.04.2015Nasazená
02.02.01Synchronizace změn z verze 02.0109.04.201509.04.201509.04.2015Nasazená
02.02Filtrace, omezení rezerervací dle oborů24.03.201501.04.201507.04.2015Nasazená
02.01.02Bugfix genrování zadání18.03.201522.03.201522.03.2015Nasazená
02.01.01Bugfix genrování zadání18.03.201519.03.201519.03.2015Nasazená
02.01Nová major verze aplikace14.11.201416.03.201516.03.2015Nasazená

Schvalování zadání závěrečné práce

VerzeStručný popisZačátek vývojePlánované nasazeníSkutečné nasazení Stav
02.05Plánované změny v diskuzi se stakeholderem04.12.201531.08.2016---Plánovaná
02.04.14Oprava informování referentky SZZ ze změnových procesů26.01.201726.01.201726.01.2017Nasazená
02.04.10Opraveno generování PDF s nevalidními stylovými tagy01.02.201602.02.201602.02.2016Nasazená
02.04.08Fix odřádkování při generování PDF, fixy drobností02.11.201502.11.201502.11.2015Nasazená
02.04.07Fix ukládání popisu rozpracovaných témat delšího než 1000 znaků01.11.201501.11.201501.11.2015Nasazená
02.04.02Hotfix změn v oborech v KOSu25.09.201525.09.201525.09.2015Nasazená
02.04.01Nové oAuth scopes21.09.201521.09.201521.09.2015Nasazená
02.04Změnové procesy, záložka na učitelském dashboardu pro katederní schvalovatele06.06.201501.09.201509.09.2015Nasazená
02.03.03Fix parsování zkratek oborů09.08.201509.08.201509.08.2015Nasazená
02.03.02Fix načítání oborů po změnách v KOS07.08.201507.08.201507.08.2015Nasazená
02.03.01Fix obrazovky schvalování tématu25.06.201503.07.201503.07.2015Nasazená
02.03Integrace s KOS28.04.201501.06.201501.06.2015Nasazená
02.02.01Bugfix finalizace přiřazení oponenta14.04.201514.04.201514.04.2015Nasazená
02.02Zrušení paralelismu v procesu přiřazení oponenta, lokalizace, drobné úpravy19.03.201501.04.201507.04.2015Nasazená
02.01.02Bugfix finalizace schválení tématu02.04.201522.03.201522.03.2015Nasazená
02.01.01Úpravy finalizace schválení tématu19.03.201519.03.201519.03.2015Nasazená
02.01Nová major verze aplikace14.11.201416.03.201516.03.2015Nasazená

Odevzdání a hodnocení závěrečné práce

VerzeStručný popisZačátek vývojePlánované nasazeníSkutečné nasazeníStav
02.05Plánované změny v diskuzi se stakeholderem04.12.201531.08.2016---Plánovaná
02.04.18Úprava odkazu na směrnici děkana12.06.201612.06.201612.06.2016Nasazená
02.04.17Fix českých znaků v generovaných posudcích30.05.201630.05.201630.05.2016Nasazená
02.04.16Fix generování posudků s XML rezervovanými znaky29.05.201629.05.201629.05.2016Nasazená
02.04.15Fix ověření zapsaného předmětu pro studenty anglických programů09.05.201609.05.201609.05.2016Nasazená
02.04.13Fix zobrazování deadlinu pro akceptaci04.05.201604.05.201604.05.2016Nasazená
02.04.12

Nové funkce pro státní závěrečné zkoušky (deadliny pro vkládání a akceptaci,

přidávání zadání do PDF prací, zápočty po odevzdání fyzického výtisku práce)

18.04.201601.05.201602.05.2016Nasazená
02.04.10Upraven odkaz na směrnici děkana16.01.201616.01.201616.01.2016Nasazená
02.04.09Fix mazání prací z KOSu, fixy drobností02.11.201502.11.201502.11.2015Nasazená
02.04.04Hotfix změn v oborech v KOSu25.09.201525.09.201525.09.2015Nasazená
02.04.03Fix oAuth scope pro mazání souborů z KOS21.09.201521.09.201521.09.2015Nasazená
02.04.02Nové oAuth scopes21.09.201521.09.201521.09.2015Nasazená
02.04.01Bugfixy09.09.201509.09.201509.09.2015Nasazená
02.04Změnové procesy, záložka na učitelském dashboardu pro katederní schvalovatele06.06.201501.09.201509.09.2015Nasazená
02.03.04Administrační úpravy25.06.201503.07.201503.07.2015Nasazená
02.03.03Administrační úprava pro export posudků09.06.201509.06.201509.06.2015Nasazená
02.03.02Úprava parametru KDOZAP při ukládání práce do KOSu08.06.201508.06.201508.06.2015Nasazená
02.03.01Bugfix načítání posudku z DB05.06.201505.06.201505.06.2015Nasazená
02.03Integrace s KOS - nahrávání prací, udělování zápočtů29.04.201501.06.201501.06.2015Nasazená
02.02.03Odstranění limitu délky textu v posudku20.05.201520.05.201520.05.2015Nasazená
02.02.02Informování o deadlinu pro posudek v emailu22.04.201522.04.201522.04.2015Nasazená
02.02.01Informování o deadlinu pro posudek v emailu21.04.201521.04.201521.04.2015Nasazená
02.02Úpravy lokalizace, generování posudků28.03.201501.04.201507.04.2015Nasazená
02.01.02Bugfix tvorby posudků22.03.201522.03.201522.03.2015Nasazená
02.01.01Bugfix tvorby posudků19.03.201519.03.201519.03.2015Nasazená
02.01Nová major verze aplikace14.11.201416.03.201516.03.2015Nasazená
  • Žádné štítky