Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Uživatelská příručka nového modulu pro správu Individuálních studijních plánů (ISP)

Průběh schvalovacího procesu nového ISP

Textový popis průběhu:

Proces schválení nového ISP může začít dvěma způsoby:

  1. Nejdříve doktorand ve webovém KOSu sestaví ISP (ve spolupráci se školitelem). Po sestavení ISP jej doktorand odesílá do schvalovacího procesu.
  2. Následně jeho školitel vyjádří souhlas s obsahem sestaveného ISP. Posouzení probíhá ve webovém KOSu a školitel má možnost ISP schválit nebo vrátit k přepracování. V případě vrácení se ISP vrací do bodu 2.
  3. V dalším kroku posoudí obsah ISP vedoucí školícího pracoviště. Posouzení probíhá v referentském iKOSu (pro tuto činnost je vyžadována role RKD - katederní referent doktorského studia). Vedoucí školícího pracoviště má možnost ISP schválit nebo vrátit k přepracování. V případě vrácení se ISP vrací do bodu 1.
  4. Dále dochází k posouzení obsahu ISP předsedou oborové rady. Posouzení probíhá ve webovém KOSu(pro tuto činnost je vyžadována role zmocněnec oborové rady). Předseda má možnost ISP schválit nebo vrátit k přepracování. V případě vrácení se ISP vrací do bodu 1.
  5. V posledním kroku zajistí fakultní referentka doktorského studia již jen formální kontrolu. V případě nalezení formálních chyb, má možnost ISP vrátit k přepracování. V případě vrácení se ISP vrací do bodu 1.

Uživatelské příručky pro práci s novým modulem ISP

Po kliknutí na uživatelskou roli se Vám zobrazí příslušná uživatelská příručka. Některé role lze zastoupit jinými - pro více informací klikněte na konkrétní roli.

Nastavení rolí a zajištění přístupu do KOSu

 

  • Žádné štítky