Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

V současné době existuje několik možností jak se na ČVUT připojit k bezdrátové síti.

Jednou z nich je mezinárodní projekt eduroam vyvíjený v rámci sdružení TERENA, který spojuje jednotlivé univerzitní sítě a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě. Na naší národní úrovni je garantem tohoto projektu sdružení Cesnet, přes které jsou připojeny i české vysoké školy a na jehož stránkách naleznete asi nejvíce informací. Zajímavá je z pohledu uživatele určitě matice dostupnosti, kde jsou vidět všechny instituce zapojené do projektu i jejich aktuální dostupnost v síti eduroam (pro cizí uživatele).

Další možností pro připojení jsou vlastní bezdrátové sítě fakult. Autentizace je zde prováděna přes www stránky.

Následuje výčet bezdrátových sítí na jednotlivých fakultách ČVUT dle typu připojení:

fel - Fakulta elektrotechnická

 • typ připojení eduroam a www autentizace fel
 • autentizace probíhá přes vlastní LDAP
 • radius server radius.fel.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • infrastruktura postavena na AP(Access Points) a WLC (Wireless LAN Controller) Cisco

fjfi - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • infrastruktura postavena na AP Cisco a dalších technologiích

vic - Výpočetní a informační centrum

 • typ připojení eduroam a www autentizace tempnet
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a WLC Cisco

fs - Fakulta strojní

 • typ připojení eduroam a www autentizace fsroam
 • autentizace probíhá přes vlastní LDAP a nebo přes usermap.cvut.cz
 • radius server radius.fs.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • infrastruktura postavena na AP a WLC Cisco

fsv - Fakulta stavební

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a kontrolerech Extricom

fd - Fakulta dopravní

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@fd.cvut.cz
 • radius server ns.fd.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP Cisco

fit - Fakulta informačních technologií

 • typ připojení eduroam
 • autentizace probíhá přes vlastní LDAP
 • radius server radius.fit.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • v nové budově využívá infrastrukturu FA postavenou na AP a WLC Cisco
 • v budově A má vlastní AP Cisco

fa - Fakulta architektury

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a WLC Cisco

muvs - Masarykův ústav vyšších studií

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a WLC Cisco

ciirc - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a WLC Cisco

utef - Ústav technické a experimentální fyziky

 • typ připojení eduroam a www autentizace tempnet
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na AP a WLC Cisco

uceeb - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@uceeb.cvut.cz
 • radius server radius1.uceeb.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na Unifi AP a kontroleru od Ubiquiti

fbmi - Fakulta biomedicínského inženýrství

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@fbmi.cvut.cz
 • radius server eduroam.fbmi.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte AddTrust External CA Root
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na Unifi AP a kontroleru od Ubiquiti 

suz - Správa účelových zařízení

 • typ připojení eduroam
 • heslo nastavíte na usermap.cvut.cz
 • připojujete se přes jméno ve formátu novakj@cvut.cz
 • radius server radius.cvut.cz
 • jako certifikační autoritu potvrdíte DigiCert Assured ID Root CA
 • bezdrátová infrastruktura je postavená na Unifi AP a kontroleru od Ubiquiti 
 • Žádné štítky
Napsat komentář…