Child pages
 • Evidence návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Tento dokument slouží pro evidenci všech návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu ISP, které nejsou doposud implementovány v KOS. Dokument je určen primárně pro programátory KOS a slouží jako zadání pro úpravy KOS. Veškeré zde uvedené návrhy vycházejí ze zpětné vazby a lze je považovat za finální. Tj. pokud to bylo nezbytné, proběhl již schvalovací proces a všechny návrhy jsou schválené na celouniverzitní úrovni.

1) Změna ve způsobu zápisu povinných / volitelných předmětů do ISP (KOSi) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

Obrázek č. 1 - ukázka aktuální možnosti přidání povinného / volitelného předmětu do ISP

 

Pokud chce doktorand do formuláře ISP přidat povinný / volitelný předmět, může se rozhodnout zapsat předmět vyučovaný na ČVUT nebo mimo ČVUT (viz obrázek č. 1). V případě zájmu o zápis předmětu, který je vyučován na ČVUT, má možnost tento předmět zapsat pouze pomocí kódu předmětu. Tato varianta je však nedostatečná a doktorand by měl mít možnost zapsat předmět dle nabídky.

Návrh řešení:

Obrázek č. 2 - ukázka vzhledu nového dialogu pro přidání předmětu do ISP

Po stisku tlačítka Přidat předmět (viz obrázek č. 1) se zobrazí dialog se třemi možnostmi jak přidat předmět do ISP (viz obrázek č. 2). Funkcionalita přidávání předmětů z ČVUT se bude chovat obdobným způsobem jako je tomu u již existující funkcionality pro zápis předmětů (viz obrázek č. 3).

Obrázek č. 3 - ukázka existující funkcionality pro zápis předmětů dle kódu nebo dle nabídky

 

2) Změna barvy tlačítek (iKOS)

Priorita:

Velmi nízká. Zapracovat tuto připomínku pouze v případě dostatečných kapacit.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V modulu ISP (v iKOS) jsou nyní obarvena tlačítka rozdílným způsobem (zelená - aktivní tlačítko. Oranžová - neaktivní tlačítko) než je tomu v jiných částech iKOS.

Návrh řešení:

Doporučujeme změnit obarvení tlačítek v modulu tak, aby bylo jednotné s ostatními částmi iKOS.

3) Seznam seznamu změn, které doktorand provedl v rámci změny ISP (KOSi a iKOS) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době KOS neudržuje seznam změn, které doktorand provedl v rámci změny ISP.

Návrh řešení:

V detailu formuláře ISP (jak KOSi, tak iKOS) bude přidána příslušná notifikace o tom, že se jedná o návrh na změnu aktuálně platného ISP. Součástí této notifikace bude i odkaz na zobrazení seznamu realizovaných změn oproti aktuálně platnému ISP (viz Obrázek č. 4 - Individuální Studijní Plán – detail KOSi a Obrázek č. 5 – Individuální Studijní Plán – detail iKOS).

Text této notifikace: Jedná se o návrh na změnu aktuálně platného ISP. 

Text tlačítka: Seznam změn. Po stisku tohoto tlačítka dochází ke spuštění USE CASE - UC1.

Obrázek č. 4 - Individuální Studijní Plán – detail KOSi

Obrázek č. 5 – Individuální Studijní Plán – detail iKOS

USE CASE - UC1:

ID:

UC1

Název:

Zobrazení seznamu změn

Účastníci:

Předseda ORO, vedoucí školícího pracoviště, školitel.

Popis:

Účastníkovi je umožněno zobrazení seznamu změn provedených doktorandem.

Podmínka před provedením:

Doktorand již má existující ISP ve stavu „Aktuální“ a vytvořil změnu ke stávajícímu ISP, které se nachází ve stavu „Návrh na nový ISP“ a současně stav schvalovacího procesu je v jednom z následujících stavů: „Čeká na schválení školitelem“, „Čeká na schválení vedoucím školícího pracoviště“, nebo „Čeká na schválení předsedou ORO“.

Základní tok:

  1. Uživatel stiskne tlačítko seznam změn.
  2. KOS zobrazí uživateli seznam změn, které doktorand provedl (viz Obrázek č. 6 – Seznam změn provedené doktorandem). Seznam změn bude obsahovat záznamy s popisem změny a sekcí, kde byla změna uskutečněná. Např:
   1. Byl odebrán předmět XP16FRF – Finanční řízení podniku v sekci Povinné předměty,
   2. Došlo ke změně v textovém poli Plánovaný termín zkoušky v sekci Státní doktorská zkouška.

 

Obrázek č. 6 – Seznam změn provedené doktorandem

Poznámka: KOS bude vytváří záznamy do seznamu změn jen v případě, že se jedná o návrh na změnu ISP. Tyto záznamy tedy nejsou vytvářeny u prvního ISP, který byl vytvořen ihned po nástupu doktoranda do studia. IS KOS bude zaznamenávat pouze unikátní změny.

4) Rozšíření tiskové sestavy ISP (KOSi a iKOS) 

Priorita:

Střední.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době tisková sestava ISP obsahuje základní informace, studijní povinnosti a informace o pedagogické praxi. Ale již neobsahuje seznam změn a průběh schvalovacího procesu.

Návrh řešení:

Tisková sestava ISP bude navíc obsahovat:

  • tabulku se seznamem změn (viz návrh 3) Vedení seznamu změn, které doktorand provedl v rámci změny ISP a Obrázek č. 6 – Seznam změn provedené doktorandem),
  • průběh schvalovacího procesu. Jedná se o tabulku s rolemi schvalovacího procesu (Školitel, Vedoucí školícího pracoviště a Předseda odborové rady). Ke každé roli bude jméno příslušné osoby a informace, za ISP schválil a kdy to bylo schválené (viz Obrázek č. 7 - Průběh schvalovacího procesu).

Obrázek č. 7 - Průběh schvalovacího procesu

USE CASE - UC2:

ID

UC2

Název:

Tisk ISP

Účastníci:

Děkan, proděkan, předseda ORP, člen ORP, studijní referentka, předseda ORO, člen ORO, administrativní pracovník, školitel specialista, vedoucí školícího pracoviště, doktorand.

Popis:

Účastníkovi je umožněno vytisknutí obsahu zvoleného ISP.

Podmínka před provedením:

---

Základní tok:

  1. Uživatel stiskne tlačítko vytisknout (viz Obrázek č. 8 - Seznam doktorandů – iKOS a Obrázek č. 9 - Individuální Studijní Plán – detail KOSi).
  2. KOS otevře dialogové okno (viz Obrázek č. 10 - Vytisknout ISP), kde uživatel bude mít možnost vybrat další součásti tiskové sestavy.
  3. Uživatel zvolí součásti tiskové sestavy.
  4. KOS vygeneruje tiskovou sestavu. V případě, že uživatel obě součásti, rozpoložení položek ISP může vypadat viz Obrázek č. 11 - Tisková sestava ISP doktoranda.

 

 

Obrázek č. 8 - Seznam doktorandů – iKOS

Obrázek č. 9 - Individuální Studijní Plán – detail KOSi


Obrázek č. 10 - Vytisknout ISP

 

Obrázek č. 11 - Tisková sestava ISP doktoranda

 

5) Activity stream - seznam událostí (iKOS)  

Priorita:

Střední. 

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době systém nepodporuje funkcionalitu zaznamenávání a zobrazování seznamu akcí, které uskutečnili doktorandi.

Návrh řešení:

KOS bude zaznamenávat a zobrazovat seznam akcí, které uskutečnili doktorandi. Tato funkcionalita bude určena pro studijní referentku, tzn. jedná se o rozhraní iKOS.

V každém záznamu budu jméno doktoranda, záznam a datum. Záznamy se budou dělit na:

  • Byl vytvořen návrh na nový ISP
  • Byla vytvořena návrh na změnu stávajícího ISP
  • Došlo ke schválení nového ISP
  • Došlo ke schválení změny stávajícího ISP


USE CASE - UC3:

ID

UC3

Název:

Zobrazení seznamu událostí.

Účastníci:

Studijní referentka.

Popis:

Účastníkovi je umožněno zobrazit seznam událostí.

Podmínka před provedením:

---

Základní tok:

  1. Studijní referentka stiskne tlačítko přehled aktualit v hlavním menu (viz Obrázek č. 12 - menu iKOS).
  2. KOS otevře seznam aktivit (viz Obrázek č. 13 – Seznam aktivit).

 

 

Obrázek č. 12 - menu iKOS 


Obrázek č. 13 – Seznam aktivit

KOS umožní uživatelům filtrovat záznamy událostí. Bude to probíhat stejným způsobem, jak již to funguje v rozhraní iKOS. Např. u seznamu studentů:

USE CASE - UC4:

ID:

UC4

Název:

Filtrování seznamu studentů (již existující funkcionalita)

Účastníci:

Studijní referentka.

Popis:

Uživateli je umožněno filtrovat seznam studentů.

Podmínka před provedením:

---

Základní tok:

  1. Uživatel otevře seznam studentů (viz Obrázek č. 11 - Seznam studentů).
  2. Uživatel stiskne klávesu F7.
  3. KOS zobrazí prázdná pole.
  4. Uživatel do prázdných polí vyplní vyhledávací údaje (viz Obrázek č. 12 - Filtrování seznamu studentů).
  5. Uživatel stiskne klávesu F8.
  6. KOS zobrazí vyfiltrovaná data (viz Obrázek č. 13 - Výsledný seznam studentů). 

Obrázek č. 14 - Seznam studentů

Obrázek č. 15 - Filtrování seznamu studentů

Obrázek č. 16 - Výsledný seznam studentů

 

6) Obohacení ISP o informace ohledně studia v rámci Double Degree (KOSi a iKOS)  

Priorita:

Střední. 

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době v ISP doktoranda není obsažená informace, zda doktorand studuje v rámci Double Degree programu.

Návrh řešení:

Změna se bude týkat systému KOSi a iKOS.

 

KOSi:

V detailu ISP doktoranda v sekci „Základní informace“ bude obsaženo zaškrtávací políčko „Studium v rámci Double Degree“ (viz Obrázek č. 17 - ISP detail – Studium v rámci Double Degree).

Po zaškrtnutí políčka „Studium v rámci Double Degree“ systém zobrazí dvě textové pole (viz Obrázek č. 18 - ISP detail – Studium v rámci Double Degree (zaškrtnuto)):

  • Partnerská univerzita,
  • Školitel na partnerské univerzitě.

Obrázek č. 17 - ISP detail KOSi – Studium v rámci Double Degree

Obrázek č. 18 - ISP detail KOSi – Studium v rámci Double Degree (zaškrtnuto)

iKOS:

V případě, že doktorand studuje v rámci Double Degree programu a uložil tuto informaci do ISP v KOSi. Dané údaje se budou zobrazovat také v IPS v iKOSu (viz Obrázek č. 19 - ISP detail iKOS).

 Obrázek č. 19 - ISP detail iKOS

 

7) Implementace notifikačních emailů

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.


Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době v modulu ISP nejsou implementovány notifikační emaily.

Návrh řešení:

Ve chvíli, kdy je potřeba aby schvalovatel posoudil ISP, je potřeba ho notifikovat emailem. Notifikace musejí být následující:

   • Doktorand odeslal ISP ke schválení - notifikace Školitele.
   • Školitel schválil ISP - notifikace Vedoucího školícího pracoviště.
   • Vedoucí školícího pracoviště schválil ISP - notifikace Předsedy ORO.
   • ISP bylo vráceno k přepracování - notifikace Doktoranda.
   • ISP bylo schváleno - notifikace Doktoranda.


8) Předvyplnění zápisu předmětů, které chce doktorand studovat v aktuálním semestru (KOSi)

Priorita:

Nízká.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době nedochází k jakémukoliv předvyplnění zápisu předmětů.

Návrh řešení:

 1. Pro zápis předmětů bude přidána možnost zápisu předmětu dle ISP (viz obrázek č. 20).
 2. Obsah této nově přidané sekce pro zápis předmětů bude odpovídat obrázku č. 21.
  1. Chování celé sekce funkčně vychází ze sekce "Zápis libovolného předmětu dle nabídky". Seznam realizovaných změn je následující:
   1. Došlo ke změně nadpisu.
   2. Došlo ke smazání selectboxů pro výběr fakulty a katedry + tlačítka a doprovodného textu.
   3. Zobrazená tabulka se seznamem nabízených předmětů pro zápis bude obsahovat pouze všechny nedokončené předměty z ISP.
   4. V tabulce byl nahrazen sloupec "Role" sloupcem "Plánovaný semestr dokončení". Informace pro tento sloupec je obsažen v ISP.

Obrázek č. 20 - Přidání možnosti zápisu předmětu dle ISPObrázek č. 21 - Vzhled sekce pro zápis předmětu dle ISP


9) Referentka doktorského studia by měla mít možnost vrátit ISP k přepracování i poté, co bylo již finálně schváleno (iKOS) HOTOVO

Priorita:

Vysoká. Mělo by dojít k zapracování této funkcionality co nejdříve.

Popis aktuálního stavu / návrhu:

V současné době není možné, aby fakultní referentka doktorského studia (dále jen referentka) mohla vrátit schválený ISP k přepracování. Přitom je běžnou realitou, že k referentkám se dostane schválený ISP, který obsahuje chyby (např. obsah je v rozporu se SZŘ nebo fakultním řádem pro doktorské studium) a je nutné ISP přepracovat. Z toho důvodu je nutné, aby tuto možnost referentka získala.

Návrh řešení:

Po schválení návrhu na nové ISP bude referentce umožněno vrátit schválený ISP k přepracování (prostřednictvím zaktivnění tlačítka "Vrátit k přepracování" v detailu aktuálního ISP viz obrázek č. 22). Pokud této možnosti referentka využije, dojde k vrácení ISP zpět k doktorandovi za účelem přepracování. Přepracovaný ISP (dle připomínek referentky) musí opět proběhnout kompletním schvalovacím procesem.

Poznámka: Možnost vrácení schváleného ISP je umožněno referentce pouze u ISP, které je ve stavu Aktuální! Viz zadávací dokumentace na straně 8.

Obrázek č. 22 - Detail ISP a možnost vrácení schváleného ISP k přepracování • Žádné štítky