Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

Zde se nachází návody k přidělení následujících rolí:

Doktorand

Role je založena automaticky poté, co je uchazeč o doktorské studium převeden do studentů.

Školitel / Školitel specialista

1) Nastavení role učitel

Uživatel, kterému se přiřazuje role školitele / školitele specialisty, musí mít nastavenou roli "učitel" (technický název STUCT) v KOSu. Akademickým pracovníkům je tato role přidělena automaticky, ostatní si oni žádají prostřednictvím IDM (https://idm.cvut.cz/). Na stránce http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/role/idm je obsažený uživatelský manuál a popis, jak žádat o roli.

2) Nastavení možnosti školit doktorandy

Dále je potřeba danému uživateli nastavit možnost "Školí doktorandy". To může udělat správce aplikace (SAP) na fakultě, pod kterou učitel spadá.

Obrázek č.1

3) Přiřazení k doktorandovi

Dále je potřeba daného uživatele přiřadit ke konkrétnímu doktorandovi jako jeho školitel, či školitel specialista. To může udělat vedoucí školícího pracoviště, neboli uživatel s rolí v KOSu Referent doktorského studia na fakultě (technický název STRDS) následnovně:

  1. Otevřete formulář 82013 Studijní údaje.
  2. Vyberte jméno školitele ze seznamu osob pomocí F3 v poli "Školitel" nebo "Školitel specialista" (viz obrázek č.2).

Obrázek č.2

Vedoucí školícího pracoviště - v KOSu Referent katedry pro doktorské studium

Role je přidělena automaticky všem vedoucím kateder anebo jmenovitě na požádání přes IDM (https://idm.cvut.cz/). Na stránce http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/role/idm je obsažený uživatelský manuál a popis, jak žádat o roli.

Jedná se o roli v KOSu Referent katedry pro doktorské studium s technickým názvem STRKD.

Předseda ORO - v KOSu Zmocněnec oborové rady

1) Nastavení role učitel

Uživatel, kterému se přiřazuje role předseda ORO, musí mít nastavenou roli "učitel" (technický název STUCT) v KOSu. Akademickým pracovníkům je tato role přidělena automaticky, ostatní si o ni žádají prostřednictvím IDM (https://idm.cvut.cz/). Na stránce http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/role/idm je obsažený uživatelský manuál a popis, jak žádat o roli.

2) Nastavení funkce zmocněnec oborové rady

Dále je potřeba danému uživateli přiřadit funkci "zmocněnec oborové rady". To může provést uživatel s rolí:

  • Referent dokorského studia - v KOSu Referent doktorského studia na fakultě (pokud je z jeho fakulty, technický název STRDS),
  • Vedoucí školícího pracoviště - v KOSu Referent katedry pro doktorské studium (pokud je z jeho katedry, technický název STRKD) nebo
  • správce komponenty (technický název STSAP).

Popis přiřazení funkce:

  1. Otevřete formulář 89004 Soupis a editace učitelů, jsou tam vidět pouze uživatelé s rolí "učitel" (viz obrázek č.3).
  2. Přejděte na záložku Soupis učitelů (viz obrázek č.4).
  3. Zde v bloku „Funkce učitele“ v polích „Funkce“ a „Kód oboru“ mu přiřaďte pomocí výběru po F3 funkci „zmocněnec oborové rady“ a příslušný obor (viz obrázek č.4).

Obrázek č.3

Obrázek č.4

Referent doktorského studia

Role je přidělována jmenovitě na požádání přes IDM (https://idm.cvut.cz/). Na stránce http://intranet.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/is/role/idm je obsažený uživatelský manuál a popis, jak žádat o roli.

Jedná se o roli v KOSu Referent doktorského studia na fakultě s technickým názvem STRDS.

 

  • Žádné štítky