Child pages
  • Evidence návrhů na řešení chyb / nedostatků v modulu přijímacího řízení
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat
1.Vložení důvodu nepřijetí ucházeče o doktorské studium (doplňující informace o funcionalitě)

V této sekci jsou doplněny informace k případu užití - UC2.2.4 Změnit stav vybraných uchazečů. Průběh tohoto případu užití je následující:

  1. Studijní referentka vybere příslušné uchazeče a na dashboardu zvolí možnost pro změnu stavu uchazečů.
  2. KOS nabídne studijní referentce, jestli chce změnit stav na Student doktorského studia nebo Nepřijatý uchazeč o doktorské studium.
  3. Studijní referentka zvolí možnost Nepřijatý uchazeč o doktorské studium.

  4. KOS si vyžádá od referentky uvedení důvodu nepřijetí. (viz obrázek č.1)

Je potřeba, aby KOS vložil textové údaje (důvod nepřijetí) zadané referentkou do položky "Individuální zpráva pro uchazeče" (viz obrázek č.2) v detailu přihlášky (tato položka se nachází ve frm 81001).

Obrázek č. 1

Obrázek č.2  • Žádné štítky